Het Rechte Spoor – 2022 | Vrijdag 7 oktober

Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.
Johannes 14 vers 23

De eeuwige Zoon van God kwam als Mens op aarde om ons God de Vader te openbaren. De Eniggeborene Die in de schoot van de Vader is, heeft Hem verklaard.

Hij gaf hun die Hem in het geloof aannamen, het recht kinderen van God te worden. Voordat Hij de aarde ging verlaten, liet Hij Zijn discipelen door Maria meedelen dat Hij zou opvaren naar Zijn en hun Vader, naar Zijn en hun God.

De Vader van de Heere Jezus is nu de hemelse Vader van alle verlosten. Iedere gelovige weet dat God hem onuitsprekelijk liefheeft.

Deze liefde van de Vader genieten we op bijzondere wijze als we de Bijbel in acht nemen en gehoorzamen. Dan ervaren we Zijn tegenwoordigheid en onze verbinding met Hem.

Zijn liefde tot ons zal pas tevreden zijn als we bij Hem in het Vaderhuis wonen. Daar wenst Hij ons, Zijn kinderen, te hebben. Daar zullen we vol bewondering en aanbidding de liefde van de Vader zien!

Het dagboek bestellen?