Het Rechte Spoor – 2022 | Donderdag 13 oktober

Zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.
Lukas 2 vers 7

De politie kreeg van meerdere mensen een bericht door: op de A10, de ringweg van Amsterdam, reed een fietser. Nota bene ’s avonds, in het donker, zonder licht – op de vluchtstrook, dat dan nog wel. Het was een maaltijdbezorger. Of hij voor de kortste en snelste verbinding koos?

De Heere Jezus was op aarde niet welkom. Er was geen plaats voor Hem in de herberg. Daarom legde Zijn moeder Hem in de kribbe, een voerbak voor het vee.

Dat heeft een prachtige symbolische betekenis: Hij was het ware Voedsel voor de wereld, het Brood des levens. Na een gewone maaltijd krijg je altijd weer trek, maar wie in de Heere Jezus gelooft, wie ‘van Hem eet’, zal nooit meer honger krijgen. Hij is voor eeuwig ‘verzadigd’. Dat wil zeggen: aan het geluk van zijn ziel komt nooit een einde.

Natuurlijk, op aarde kunnen we ons soms best wel ongelukkig voelen, maar we weten: we zijn door de Heere Jezus voor eeuwig Gods kind en behouden.

Het dagboek bestellen?