Het Rechte Spoor – 2022 | Vrijdag 30 december

Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde (…) Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.
Johannes 8 vers 34 en 36

Abraham Lincoln kondigde in 1862 als Amerikaanse president de Emancipatieproclamatie af. Op de eerste dag van 1863, overmorgen heel wat jaren geleden, zouden drie miljoen mensen die in de zuidelijke staten als slaaf werden gehouden, de vrijheid krijgen.

God heeft nooit gewild dat de éne mens de slaaf van een ander zou zijn. Hij wenst dat ze allen in vrijheid leven. Bovenal gaat Zijn verlangen ernaar uit dat ze vrij zijn van de zonde.

Wie de zonde doet, steeds weer, laat zien dat hij er een slaaf van is. Geldt dat niet voor ieder mens van nature? Onszelf uit die slavernij verlossen, lukt niet. Tallozen hebben het geprobeerd. Zonder resultaat. Alleen de Zoon van God kan ons vrijmaken. Hij doet dat graag. Daarvoor is Hij Zelf naar het kruis gegaan om voor de zonde te sterven. Zo heeft Hij de macht van de zonde gebroken.

Als we in Hem geloven, zullen we die volle bevrijding ervaren. Al struikelen we helaas nog wel, we mogen Christus volgen en de gerechtigheid doen.

Het dagboek bestellen?