Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Vrijdag 3 juni

Ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd.
Mattheüs 7 vers 24 en 25

De plaats Alta ligt in Noorwegen, hoog in het noorden. Een bewoner daar hoorde vandaag twee jaar geleden een harde knal. Hij zag een stuk land van honderden meters lengte, met acht huizen erop, afbreken en langzaam in het water van de Noorse Zee verdwijnen. Er werden gelukkig geen mensen vermist. Het waren vooral vakantiehuizen die leeg stonden.

De geoloog Tjalling de Haas legde uit dat zulke aardverschuivingen vaak het gevolg zijn van verzadiging van de bodem door water. Uit de woorden van de Heere Jezus wisten we al dat het fundament van ons huis van groot belang is.

Is ons ‘levenshuis’ gebouwd op het Woord van God? Anders gezegd: luisteren we naar de boodschap van de Bijbel en leven we daarnaar? Het is zó logisch: als we ons onvoorwaardelijk houden aan wat de almachtige God zegt, hebben we een onwankelbaar fundament en zullen we Zijn zegen ervaren.

 

Het dagboek bestellen?