Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Zaterdag 4 juni

Christus Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing, opdat het zal zijn zoals geschreven staat: Wie roemt, laat hij roemen in de Heere.
1 Korinthe 1 vers 30 en 31

Christus betekent alles voor hen die Hem als hun Heiland hebben leren kennen. Hij is:

– Gods Lam dat hen heeft verlost;
– een Vriend die bij hen blijft;
– een Schild om hen te beschermen;
– een Fontein die hun dorst lest;
– het Brood dat hen voedt; en
– het Licht dat hen verlicht en leidt.

In Christus is:

– rust voor de moeden;
– voedsel voor de hongerigen;
– genade voor de schuldigen; en
– redding voor de verlorenen.

Zijn bloed wast ons rein, Zijn gerechtigheid bekleedt ons, Zijn heerlijkheid kroont ons.

De Vader heeft Hem lief, de engelen loven Hem, verloste zondaren aanbidden Hem.

Gelukkig zijn zij die de Heere Jezus Christus kennen!

 

Het dagboek bestellen?