Het Rechte Spoor – 2022 | Donderdag 2 juni

U kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden.
2 Korinthe 8 vers 9

De Amerikaan Chuck Feeney deed alle aandelen van zijn bedrijf van de hand. Hij vergaarde een vermogen van meer dan 9 miljard dollar. Hij deelde vrijwel alles uit. Hij woonde op 89-jarige leeftijd in een soort studentenkamer. Hij had alleen nog beschikking over een pensioen van ruim 2 miljoen dollar.

De Heere Jezus was onmetelijk veel rijker. Als de Zoon van God was Hij de Schepper; alles behoorde Hem toe. Hij werd ook onmetelijk veel armer. Uiteindelijk had de Heiland niets meer. Zijn eer raakte Hij kwijt, want terwijl Hij onschuldig was, werd Hij tot het kruis veroordeeld. Zo legde Hij Zijn leven af. Dat deed Hij om ons, arme mensen, rijk te kunnen maken.

Met de rijkdom die Hij ons nu aanbiedt, zijn die Amerikaanse dollars niet te vergelijken. De waarde van een gereinigd geweten is niet in geld uit te drukken. En wat denken we van echte rust en vrede in ons hart? Van veiligheid, geborgenheid en blijdschap? Die schatten worden het eigendom van ieder mens die in de Heere Jezus als zijn Zaligmaker gelooft!

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage