Het Rechte Spoor – 2022 | Vrijdag 28 januari

U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.
1 Korinthe 6 vers 20

Wie heeft ons gekocht? Wie heeft de prijs voor ons betaald? Die vraag is niet moeilijk: Jezus Christus. Aan het kruis betaalde Hij met Zijn eigen bloed. Ja, de prijs was hoog. Gods Zoon moest in de dood gaan. Dát betekent dat Hij met Zijn bloed heeft betaald.

’t Is onbegrijpelijk dat Hij zo’n hoge prijs wilde betalen voor mensen als wij. Ja, onbegrijpelijk als we naar onszelf kijken. Zó aantrekkelijk waren wij, zondige mensen, immers niet! Het wordt begrijpelijk als we naar Hém kijken. Hij is vol van liefde en genade, barmhartig en vol ontferming.

Hij werd allereerst gedreven door liefde tot God de Vader. Hij wilde Zijn eer herstellen. Ook was het Zijn wens in alles de wil van Zijn Vader te doen. Omdat de Heere Jezus Hem liefhad, was de gedachte voor Hem onverdraaglijk dat Hij Zijn Vader zou teleurstellen.

Verder was het liefde tot ons die de Heiland bewoog naar het kruis te gaan en Zijn bloed te storten. Als we bedenken hoe hoog de prijs is die Christus voor ons betaalde, zullen we toch in alles Zijn eer zoeken?

 

Het dagboek bestellen?