Het Rechte Spoor – 2022 | Vrijdag 24 juni

Wij weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus.
Galaten 2 vers 16

Sommige mensen denken dat ze aan het einde van hun leven een balans aantreffen en dat hun daden worden gewogen: de goede op de éne schaal, de verkeerde op de andere. Als de balans doorslaat naar de verkeerde kant, is dat uiteraard hoogst onplezierig. Dus doen zij hun best om zo goed mogelijk te leven. En meestal vinden ze dat dat wel aardig lukt. Ze hopen dat God zo tevreden met hen zal zijn en hen in de hemel zal toelaten.

God heeft gezegd dat niemand goed is, zelfs niet één! De balans zal dus gegarandeerd doorslaan naar de verkeerde kant. Wij zijn niet in staat onszelf ‘de hemel in te presteren’. Juist daarom heeft God Zelf voor een oplossing gezorgd. Omdat Hij ons liefheeft, gaf Hij Zijn Zoon. En Deze wilde al dat verkeerde, dat kwade, die zonden van ons, overnemen. Op het kruis droeg Hij ze.

Enkel en alleen op grond van dat Goddelijk goede werk worden wij, zondige mensen, gered. Niet door eigen werken, maar door geloof alleen – op grond van het verlossingswerk van Christus.

 

Het dagboek bestellen?