Het Rechte Spoor – 2022 | Vrijdag 21 januari

(…) hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen.
1 Thessalonika 1 vers 9

Er zijn talloze afgoden. Er is maar één ware God. Het is niet modern om dat te zeggen. Maar de Bijbel laat er geen twijfel over bestaan.

Deze levende en waarachtige God is de Vader van de Heere Jezus Christus. Hij is ook de Vader van elk mens die in de Heere Jezus gelooft. We worden door het geloof Zijn kinderen.

Wie de afgoden de rug toekeert en zich tot God wendt, wie daardoor Zijn kind is geworden, heeft als grootste wens Hem te dienen en voor de Heiland te leven. Dat is geen wet, dat is geen koude plicht of voorschrift, maar het is ons diep verlangen.

We weten toch dat deze God Zijn enige Zoon in de dood heeft laten gaan om ons het eeuwige heil aan te kunnen bieden? We zijn ons er toch van bewust dat de Heere Jezus Zijn leven heeft afgelegd om ons tot Gods kinderen te kunnen maken?

Nu, dan willen we niets anders dan ons inzetten voor Hem en Zijn belangen. Niet om onze behoudenis te betalen, maar puur uit liefde tot Hem!

 

Het dagboek bestellen?