Het Rechte Spoor – 2022 | Zaterdag 22 januari

Toen hij [= de profeet Elisa] langs de weg omhoog ging, kwamen er kleine jongens uit de stad. Die dreven de spot met hem en zeiden tegen hem: Kaalkop, ga op, kaalkop, ga op! Hij keerde zich om, zag hen en vervloekte hen in de Naam van de HEERE. Toen kwamen er twee beren uit het woud en verscheurden tweeënveertig van die kinderen.
2 Koningen 2 vers 23 en 24

Een Canadees ging met zijn 17-jarige neefje jagen in het Noordpoolgebied. Hun sneeuwscooter stopte ermee. Ze moesten 17 kilometer over de bevroren zee naar de kust teruglopen. De jongen kwam daarbij op een enorme ijsschots terecht. Die dreef weg. Wat minstens zo gevaarlijk was: er zaten drie ijsberen op. Eén kwam op hem af; die schoot hij dood. De andere twee bleven uit de buurt. Pas de dag erna werd hij gered.

Van de kinderen die de profeet van God bespotten, werden er 42 door de beren verscheurd. Afschuwelijk! Misschien denkt iemand, natuurlijk heel voorzichtig: ‘Hoe kon God nu zoiets toelaten?’

Deze geschiedenis leert ons hoe ernstig het is met de boodschappers van God te spotten. Je spot dan met Godzelf! Dat is werkelijk levensgevaarlijk. Laten we ervan leren om vol eerbied voor Hem te buigen!

 

Het dagboek bestellen?