Het Rechte Spoor – 2022 | Vrijdag 2 september

Bekeer u en geloof het Evangelie.
Markus 1 vers 15

Het evangelie is de blijde boodschap van vrede die God geeft aan vijandige mensen. Het is een goed bericht uit een ‘ver land’, onverwacht en onverdiend voor hen die het ontvangen: verzoening met God, kwijtschelding van alle schuld en het eeuwige leven! Ja, God biedt een volheid van genade en eeuwige heerlijkheid aan – en dat aan hen die ver van Hem leefden en dood waren in hun zonden! Het evangelie is Gods boodschap van redding. God liet Zijn Zoon daartoe voor Zijn vijanden in de dood gaan.

De verlossing ís volbracht en een eeuwig heil ís bereid. Christus is na het volbrachte werk zegevierend uit het graf opgestaan. Vanuit de hemel biedt Hij Zich nu aan als Redder. Hij is bereid en heeft de macht om de grootste zondaar aan te nemen en te redden. Die hoeft zich alleen maar van harte te bekeren, dat wil zeggen: toe te geven dat hij Gods rechtvaardig oordeel heeft verdiend. Als hij zich zo voor God wil buigen en in Christus gelooft, ontvangt hij het eeuwige heil! Hij wordt een kind van God.

Dit is werkelijk de heerlijkste boodschap voor ten ondergang gedoemde mensen!

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage