Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Vrijdag 19 augustus

Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.
Filippi 2 vers 5 tot en met 8

Nederigheid is een bijzondere deugd. Dat betekent niet zozeer slecht van jezelf te denken, maar níet aan jezelf te denken. De Heere Jezus stond niet op Zijn positie bij God, maar daalde vrijwillig af om Mens te worden. Hij was zo heel anders dan Adam. Die was mens en wilde aan God gelijk worden.

Christus heeft niet anderen ontledigd en tot niets gemaakt, maar Zichzelf. Hij probeerde niet als Mens een hoge positie te verkrijgen, zoals mensen dat vaak doen, maar nam juist de gestalte van een slaaf aan. Hij kwam om God en de mensen te dienen.

Ten slotte is Hij zelfs zó diep afgedaald dat Hij ging tot in de kruisdood, op die smadelijke schedelplaats waar misdadigers werden gevonnist. Wat een nederigheid van onze Heiland, onze aanbidding waard!

Het dagboek bestellen?