Het Rechte Spoor – 2022 | Zaterdag 20 augustus

Als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, op de verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen!
Hebreeën 9 vers 13 en 14

Restaurant de Brabantse Kluis staat in Aarle-Rixtel. In de eraan gekoppelde boerderij werd vandaag twee jaar geleden een drachtige koe verplaatst. Dat ging prima, totdat ze ergens van schrok. Het beest liep de stal uit naar het terras toe. Een deur van het restaurant stond open. De koe liep binnen een rondje en vertrok door een andere deur weer. Gelukkig liep het grote dier heel rustig en liet het ook niets achter. De volgende dag werd er een gezond kalfje geboren.

Het offer van een jonge koe bewerkte voor het volk Israël een uiterlijke reiniging. Het was een ritueel. Het spreekt van de innerlijke reiniging die we ontvangen op grond van het sterven van de Heere Jezus. Door Zijn bloed worden onze zonden weggewassen. Zo wordt ons geweten gereinigd. Ons geweten heeft dan immers niets meer om ons aan te klagen, want we zijn voor God gerechtvaardigd.

Het dagboek bestellen?