Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Vrijdag 17 juni

(…) toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige – dat is acht – mensen behouden werden door het water heen.
1 Petrus 3 vers 20

Niemand wacht graag. Tijd is geld. Met wachten is meestal niets te verdienen, maar alleen te verliezen, uitzonderingen daargelaten.

Geduld om te wachten, is zeldzaam. O wee, als de bus of trein niet precies op tijd rijdt! En als de voorste auto bij een verkeerslicht niet direct begint te rijden als het op groen springt, wordt er getoeterd. Wachten op een ander die zich niet aan de afgesproken tijd houdt, levert vaak heel wat ergernis op.

God moet vaak jarenlang op mensen wachten. Noach predikte 120 jaar lang de komende straf. De bouw van de ark was vooral een voortdurende uitnodiging aan alle mensen om zich in veiligheid te brengen. Al die tijd wachtte God. Slechts acht mensen namen de redding aan.

En nu? God wil niet dat iemand verloren gaat. Zijn verlangen is dat allen tot bekering komen. Daarom wacht Hij. Nog steeds is Hij geduldig – totdat het oordeel werkelijk komt.

 

Het dagboek bestellen?