Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Vrijdag 15 april

Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden.
Handelingen 3 vers 19

Voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte moest in totaal zo’n 240 miljoen kuub zand opgespoten worden. Toen bijna een derde van die klus was geklaard, was de voor de kust ontstane zandbank met het vasteland verbonden. Door directeur Ronald Paul werd een excursie naar het nieuwe land geleid. Een stoet auto’s reed ‘de zee in’ ofwel het zandeiland op. De autonavigatie sloeg bijna op tilt: ‘Probeer om te keren! Probeer om te keren!’

Dát roept God ieder mens toe: ‘Heb berouw, belijd je zonden en keer om naar Mij!’

Wie die dringende oproep van God naast zich neerlegt, zal dat op een dag berouwen. Gods liefde gaat naar alle mensen uit. Hij wenst hen gelukkig te zien – nu al op aarde en straks in de eeuwigheid. God waarschuwt hen daarom voor het dreigende oordeel. Het is niet verstandig om Zijn waarschuwingen in de wind te slaan. Wie Zijn oproep ter harte neemt, vindt het ware geluk. Dat is niet maar een ‘roze wolk’, niet alleen maar een gelukkig gevoel. Nee, hij of zij ontvangt het eeuwige heil en het hemelse leven. We hebben vrede met God en rust voor ons geweten.

 

Het dagboek bestellen?