Het Rechte Spoor – 2022 | Donderdag 14 april

Het is beter voor u verminkt het leven in te gaan dan met twee handen heen te gaan in de hel, in het onuitblusbare vuur, waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt.
Markus 9 vers 43 en 44

Jessica Cox behaalde op 25-jarige leeftijd haar vliegbrevet. Dat was een geweldige prestatie, want ze is zonder armen geboren. Aan de vliegtuigen hoeft zelfs niets aangepast te worden. Ze is ook in andere dingen heel handig met haar voeten. Ze kan vlot typen, met haar mobieltje overweg, goed piano spelen en rijdt al jaren auto.

Op aarde kan het gemis van lichaamsdelen en het achteruitgaan van organen en zintuigen ook best lastig zijn, maar voor de eeuwigheid maakt dat allemaal niets uit. Wie zich tot God heeft bekeerd en in de Heere Jezus gelooft, zal straks stralend van geluk de hemel binnengaan.

Daar zijn alle ziekten en kwalen verleden tijd. Al die beperkingen zijn gevolgen van de zonde. En die zonde heeft Christus uit de wereld weggenomen. Daartoe stierf Hij aan het kruis. Straks zal het werkelijkheid worden: niet alleen de zonde, maar ook de gevolgen ervan zijn voor altijd weg. Gods gerechtigheid woont er. Daarom zijn we volkomen gelukkig!

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage