Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Vrijdag 11 november

Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam.
Lukas 16 vers 24

Op 28 juli 1914 begon de Eerste Wereldoorlog, pas op 11 november 1918 kwam er een einde aan. Bij de besprekingen over de herstelbetalingen kwam ook de aspirine voor. Het Duitse bedrijf Bayer had de pijnstiller in 1899 op de markt gebracht, maar raakte het octrooi en het alleenrecht op de naam Aspirine kwijt. Tot de opkomst van de paracetamol was het de meest gebruikte pijnstiller. Neem een aspirientje!

Wat is het vreselijk dat er in de hel geen pijnstillers worden geslikt! De ‘rijke’ smeekte om erbarmen en om verkoeling door een druppel water. Abraham weigerde.

God is vol ontferming. In Zijn barmhartigheid heeft Hij Zijn eigen Zoon in de dood gegeven. Zo biedt Hij nu alle mensen het heil aan. Ja, Hij smeekt hen om zich met Hem te laten verzoenen. Hij heeft Zijn liefde en goedheid overtuigend bewezen. Wie echter bewust weigert Gods uitgestoken hand aan te nemen, hoeft in het hiernamaals niet te rekenen op ‘pijnstillers’. Hij zal de gevolgen van zijn weigering dragen.

Het dagboek bestellen?