Het Rechte Spoor – 2022 | Zaterdag 12 november

Zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de HEERE God te midden van de bomen in de hof.
Genesis 3 vers 8

Een jongeman uit Middelburg zat niet zo lekker in z’n vel. Hij dacht dat hij achtervolgd werd. Zijn familie kreeg geen contact meer met hem en schakelde de politie in. Die forceerde de deur van zijn woning en doorzocht die, maar vond hem niet. Pas weken later werd hij gevonden: op de zolder van zijn eigen woning. Daar had hij zich al die tijd verstopt. Wie dat wil, heeft het recht dat te doen. Dat kan de politie niemand verbieden.

Adam en Eva verstopten zich voor God. Hij riep hen tot Zich. Wat was er gebeurd als het eerste mensenpaar niet tevoorschijn was gekomen? Dan was er geen belijdenis van zonde geweest en dus ook geen vergeving daarvan.

God roept alle mensen tot Zich. Hij vraagt hen zich tot Hem te bekeren, zodat Hij hun de zonden vergeven kan. Als een mens dat pertinent weigert, zal hij de gevolgen moeten dragen. Dan raakt hij z’n zonden niet kwijt en zal er eeuwig voor moeten boeten.

Het dagboek bestellen?