Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Donderdag 10 november

Zie, dit alles doet God twee of drie keer met een man, om zijn ziel terug te brengen van het graf.
Job 33 vers 29 en 30

Een aantal ingenieurs moest bij de stad Johnston in de Amerikaanse staat Pennsylvania een dijk testen. Hun conclusie was: de dijk is onbetrouwbaar. Door het gemeentebestuur werd de bevolking gewaarschuwd, maar de reactie was: ‘We laten ons niet bang maken’.

Enkele weken later kwamen de deskundigen terug en meldden dat de toestand nog kritieker was geworden. De inwoners van de stad bleven bij hun houding: ‘Jullie kunnen ons niet bang maken, we geloven er niets van’.

Nauwelijks twee weken later werd alarm geslagen: de dijk was doorgebroken. Ook op die waarschuwing werd nauwelijks gereageerd. Na enkele uren vonden 3700 mensen de dood.

Hoe vaak bent u met het evangelie in aanraking gekomen? God spreekt, bijvoorbeeld door bijzondere gebeurtenissen die duidelijke waarschuwingen zijn. Hoe reageert u op de boodschap dat God u wil redden? God alleen weet wanneer de laatste waarschuwing wordt gegeven!

Het dagboek bestellen?