Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Vrijdag 1 juli

Het was het derde uur en zij kruisigden Hem.
Markus 15 vers 25

De dood van de Heere Jezus Christus aan het kruis van Golgotha is een unieke gebeurtenis. Die staat in het middelpunt van de tijd en de eeuwigheid. Mensen kijken er echter totaal verschillend tegenaan.

Voor de wereld is de dood van Jezus Christus de voltrekking van een vonnis dat door de Joden werd geëist, door de Romeinen werd geveld en daarna uitgevoerd. Onder de aanvoering van satan, dachten de mensen dat ze een overwinning behaalden. Het leek alsof God Zich van Hem had teruggetrokken en niets van Hem wilde weten. Omdat mensen echter Zijn Zoon kruisigden, zal God hen voor eeuwig moeten straffen!

Voor de echte christenen, voor allen die werkelijk opnieuw zijn geboren en Gods kinderen zijn geworden, is het kruis de enige mogelijkheid om van hun zonden verlost te worden. Ook zij zijn medeschuldig aan Christus’ dood, maar ze hebben dat voor God erkend en uitgesproken. Nu staan ze vrij voor Hem. En dat kruis dat ze zelf op Golgotha hadden opgericht om Gods Zoon eraan te nagelen, is de grondslag waarop ze van het oordeel zijn bevrijd!

 

Het dagboek bestellen?