Het Rechte Spoor – 2022 | Maandag 15 augustus

Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is (…) Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout.
1 Petrus 2 vers 22 en 24

Karen Wetterhahn was hoogleraar scheikunde en deskundige op het gebied van vergif. In augustus 1996 morste ze een druppel dimethylkwik op haar linkerhand. Ze droeg latexhandschoenen, maar het spul ging er dwars doorheen. Vijf maanden later begon ze tegen deuren aan te lopen. Ze werd in het ziekenhuis opgenomen, raakte in coma en overleed, 48 jaar jong. Het kwik had haar hersencellen weggevreten, ‘alsof er maandenlang termieten aan hadden zitten knagen’, zei één van de artsen.

Eén druppel vergif kan een mens het leven kosten. Wat nog veel erger is: één enkele zonde levert hem Gods oordeel op. Niet misschien, nee, dat staat vast. En wij hebben véle zonden op ons geweten!

Toch kom ik niet in dat oordeel. Hoe is dat mogelijk? Door het verzoeningswerk van de Heere Jezus. Hij stierf aan het kruis voor alle mensen die in Hem zouden geloven. Hun zonden heeft Hij op Zich genomen. Voor hen onderging Hij het oordeel. Nu zijn zij gerechtvaardigde mensen, kinderen van God!

Het dagboek bestellen?