Het Rechte Spoor – 2022 | Dinsdag 16 augustus

Wees niet bevreesd, geloof alleen, en zij zal behouden worden.
Lukas 8 vers 50

Niet iedereen is gek op vliegen. Sommigen zijn er doodsbang voor. Met een paar honderd mensen in zo’n ‘bakje’ in de lucht en je kunt niet uitstappen! Je bent overgeleverd aan de kundigheid van de piloot. Wie in een vliegtuig stapt, legt z’n leven eigenlijk in diens handen. Dat vraagt vertrouwen.

Waar gaat onze levensreis heen? Wie is onze ‘piloot’? Aan wie vertrouwen we ons leven toe? We mogen boeken bij de ‘KLM’, bij de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, maar dan met allemaal hoofdletters. Jezus Christus is immers de Koning der koningen! Met Hem aan boord hoeven we nergens bang voor te zijn. We zijn dan zeker van een behouden aankomst.

Wees niet bevreesd! Het zijn de woorden van de Heere Jezus Zelf. Er is geen reden om bang te zijn, als Hij Zich over ons ontfermt.

Geloof alleen! Inderdaad, we mogen Hem vertrouwen en gehoorzamen. Dat is alles.

Behoudenis, een veilige aankomst in de hemel, is ons dan beloofd. Jezus Christus zal er persoonlijk zorg voor dragen dat we daar aankomen.

Het dagboek bestellen?