Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Donderdag 4 augustus

Simon antwoordde en zei tegen Hem: Meester, wij hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen, maar op Uw woord zal ik het net uitwerpen. En nadat zij dat gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren.
Lukas 5 vers 5 en 6

Een paar Japanse vissers waren in hun bootje aan het werk. Ze wilden hun net ophalen. Het was al aardig zwaar geworden. Ze hoopten op een goede vangst. Er zaten echter kwallen in – en geen kleintjes! De reuzenkwallen hadden er duidelijk geen zin in om het water te verlaten. Ze zwommen naar beneden. De beesten waren zó groot en sterk dat de boot omsloeg. Andere vissers schoten te hulp.

De vangst van Simon Petrus en Andreas was heel wat beter. Op aanwijzingen van de grote Meester was hun net zó vol met vis geworden dat ze het alleen niet aan boord konden halen.

De zegen die God geeft, is altijd overvloedig. Die stroomt over de rand van onze beker. Hij heeft ons oneindig lief. Het is wel onze zaak dat wij onze harten voor die zegen openzetten. Petrus wilde eerst ook weigeren, maar bedacht zich. Hij gehoorzaamde de Meester en werd rijk beloond. Onze Heere Jezus is nog steeds Dezelfde!

Het dagboek bestellen?