Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Vrijdag 5 augustus

Er was een mens uit de Farizeeën, zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden.
Johannes 3 vers 1

Nicodemus was een mens zoals alle andere, met z’n persoonlijke verlangens, met zijn gedachten over tijd en eeuwigheid. ’t Zijn vragen die in elk hart leven en waarover ieder mens met zijn onsterfelijke ziel op een dag nadenkt.

Waarom treedt Nicodemus nu op de voorgrond? Niet, omdat hij een Farizeeër was, want die haatten de Heere Jezus. Nee, hij wordt in de Bijbel genoemd, omdat hij tot de Heere Jezus kwam. Niet de tekenen en wonderen trokken hem aan, maar de Heiland Zelf!

De Meester noemde hem ‘de leraar van Israël’. Blijkbaar was Nicodemus een bekende theoloog, een man van aanzien. Toch kwam hij als leerling om door Hem onderwezen te worden.

Wat een genade ontving hij! Hij mocht woorden horen die in zijn hart ingang vonden: “Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien”.

Alleen wie opnieuw is geboren en gelooft in de Heere Jezus, kan dat prachtige rijk van God, ja, kan de hemel binnengaan. Wat een voorrecht is dat!

Het dagboek bestellen?