Het Rechte Spoor – 2022 | Donderdag 28 juli

(…) hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem.
Handelingen 10 vers 38


Op 28 juli 1914 begon de Eerste Wereldoorlog. Die duurde ruim vier jaar. Tijdens die oorlog schoot Rusland 50 miljoen granaten af, Oostenrijk-Hongarije 70 miljoen, Groot-Brittannië 170 miljoen, Frankrijk 200 miljoen en Duitsland 275 miljoen. Totaal werden er 765 miljoen granaten de lucht in geslingerd. Onvoorstelbare hoeveelheden! Toch stelt dit nog niet eens veel voor, als je het vergelijkt met de aantallen van de Tweede Wereldoorlog. Mensen zijn goed in kapotmaken, in vernietigen, in anderen pijn doen.


God is zo geheel anders. Hij is liefde. Zijn hart stroomt ervan over. Hij zond Zijn Zoon, de Heere Jezus. Hij liet Hem door het land Israël gaan en overal deed Hij goed. De Heere Jezus was de grootste Weldoener ooit.


God wil graag alle mensen bevrijden van hun zonden en hen tot Zijn kinderen maken. Zijn liefde is zó groot dat Hij hen eeuwig bij Zich wil hebben in de hemel. Daartoe stierf Christus aan het kruis. Dát offer had God ervoor over. Laten we Zijn aanbod aannemen!

Het dagboek bestellen?