Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Vrijdag 29 juli

De Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.
Lukas 19 vers 10

Sinds Adam en Eva zondigden, zijn de mensen verloren. Ze lopen van God weg en bevinden zich op de weg naar het eeuwige verderf. Maar God wenst niet dat Zijn schepselen verloren gaan. Daarom kwam Zijn Zoon op aarde: om ons te zoeken en te redden.

Een schaap is weggelopen van de herder en vindt de weg terug niet meer. De Heere Jezus is de trouwe Herder Die de verdwaalde schapen opzoekt en ze dan op Zijn schouders naar huis draagt.

God zoekt! Het initiatief gaat van Hem uit. Maar de Bijbel zegt ons ook dat wij Hem moeten zoeken; Hij is immers te vinden. We moeten Hem aanroepen; Hij is immers nabij.

Als Gods zoekende liefde de Heiland niet naar de aarde had gestuurd, zou ieder mens verloren gaan. Maar Hij dwingt niemand om zich te laten redden. Hij vraagt wel alle mensen nadrukkelijk Hem te zoeken en zich tot Hem te bekeren.

En als de mens niet wil, wat dan? Dan sterft hij in zijn zonden en gaat voor eeuwig verloren. Dat is dan echt z’n eigen schuld. Een grotere dwaasheid bestaat niet.

Het dagboek bestellen?