Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Donderdag 25 augustus

Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.
2 Korinthe 4 vers 18

George Steinmetz is fotograaf. Hij wilde plaatjes schieten van de Taklamakanwoestijn in China. Hij ging de lucht in, maar direct na de start helde zijn paramotor over. Hij raakte een boom en kwam hard neer. Enkele tanden boorden zich door zijn wang. Toch was hij de volgende dag alweer in de lucht.

Je moet er iets voor overhebben om de dingen van bovenaf te bekijken. Het is immers heel belangrijk om alles te zien zoals God het ziet. Wij hebben vaak een bekrompen kijk op de dingen. We kijken niet verder dan onze neus lang is. God is de Eeuwige. Hij staat boven alles en overziet alles. Hij weet dat heel veel dingen die voor ons enorm belangrijk zijn, volslagen onbelangrijk zijn.

Uiteindelijk gaat het erom of we ons tot Hem bekeren. Of we onze zonden voor Hem belijden. En of we de Heere Jezus als onze Zaligmaker aannemen. Zó ontvangen we het eeuwige leven en worden we Gods kinderen.

Het dagboek bestellen?