Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Donderdag 21 juli

(…) opdat mijn huis vol wordt.
Lukas 14 vers 23

Cha Sa-soon is een dame uit Zuid-Korea. Op 68-jarige leeftijd slaagde ze voor het theorie-examen van het rijbewijs. Ze was in de wolken. Logisch, want ze was er eerst 949 keer voor gezakt. Van de honderd vragen moesten er minstens zestig goed beantwoord zijn. Die 950e keer haalde Cha precies zestig punten. Het was met de hakken over de sloot, maar ze was binnen. Op zo’n manier komt geen mens de hemel in.

De toegang tot de hemel is niet een zaak van een ‘toelatingsexamen’. Het is niet misschien wel of misschien niet. Het is niet afwachten hoe het uitvalt. Nee, het is volkomen duidelijk.

Er bestaan uiteindelijk maar twee soorten mensen. Je hebt zondaars die weigeren voor God op hun knieën te gaan. Zij hebben geen Heiland. Ze dragen al hun zonden met zich mee. Voor hen blijft de hemel gesloten. Daarnaast heb je zondaars die zich tot God hebben bekeerd. Ze hebben in de Heere Jezus geloofd, zodat Hij hun Zaligmaker is geworden. Hun zijn alle zonden vergeven. Ze zijn gerechtvaardigd. Er bestaat dan ook geen enkele reden voor God om hun de toegang tot de hemel te weigeren. Hij verheugt Zich juist als Hij hen bij Zich kan ontvangen.

 

Het dagboek bestellen?