Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Donderdag 1 december

Ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt.
Openbaring 2 vers 17

Meneer Li Jun wilde een bankrekening openen bij de plaatselijke bank in de Chinese stad waar hij woonde. Dat lukte niet. Er waren al driehonderd andere mensen met precies dezelfde naam die er een bankrekening hadden. Dat was het vastgestelde maximum. De medewerkers van de bank wilden hem wel graag helpen, maar de computer slikte het niet.

Allen die de Heere Jezus toebehoren, zullen straks van Hem een nieuwe naam krijgen. Die is strikt persoonlijk, niemand anders krijgt die zelfs te horen. Die naam brengt onze verbinding met de Heiland tot uitdrukking.

Ieder mens is uniek. De verhouding die Gods kinderen met hun hemelse Vader en met Zijn Zoon, onze Heere Jezus, hebben, is dan ook uniek. Tijdens ons leven op aarde kunnen we Hem steeds beter leren kennen. Door het lezen in de Bijbel over Hem. Ook door het dagelijks leven met Hem. We doen dan ervaringen op waardoor Hij steeds kostbaarder voor ons wordt! Onze bewondering en genegenheid voor Hem mogen steeds meer groeien.

Het dagboek bestellen?