Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Vrijdag 2 december

Wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
Romeinen 8 vers 28

‘Ja, voor hen die God liefhebben, geldt dat alle dingen ten goede meewerken. Maar mijn liefde tot God? Ik moet toegeven dat ik Hem lang niet altijd zó liefheb als ik zou moeten en eigenlijk wil. Is deze toezegging dan wel waar voor mij?’

Als we het moeilijk hebben, kunnen zulke gedachten maar al te snel opkomen. We kijken dan naar onszelf – en raken in de problemen. Het Bijbelvers dient in z’n geheel gelezen te worden. Van hen die God liefhebben, wordt gezegd dat zij naar Zijn voornemen zijn geroepen.

Is er één gelovige die niet naar Zijn voornemen is geroepen? Nee, natuurlijk niet. Als Gods kinderen zijn we van eeuwigheid af het voorwerp van Zijn gedachten, van Zijn uitverkiezing. Allen die God Zich heeft voorgenomen tot Zich te roepen – dus ál Zijn kinderen –, hebben God lief. Helaas is dat maar al te vaak zwak en weinig zichtbaar, misschien soms wel helemaal niet. Maar als we Zijn kinderen zijn, woont de liefde tot Hem in onze harten!

Het dagboek bestellen?