Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Dinsdag 8 november

Tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u gebood: U mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven; dorens en distels zal hij voor u laten opkomen.
Genesis 3 vers 17 en 18

Er zijn vele middeltjes tegen onkruid. Chemische middelen zijn steeds minder in trek. Zout is een oude methode. Vóór een regenbuitje zout op het onkruid strooien en dan een paar dagen wachten: het verdort. De ‘eeuwigdurende’ strijd tegen het onkruid hebben we aan onszelf te danken. We kunnen het gemakkelijk Adam en Eva in de schoenen schuiven, maar geen van hun nakomelingen zou het beter hebben gedaan dan dit eerste mensenpaar.

Jezus Christus was de enige Mens zonder zonde. Hij was Gods Zoon, door de Heilige Geest verwekt. Juist de Enige Die zonder zonde was, is voor de zonden van talloze mensen gestorven. God kon dat offer immers alleen maar aanvaarden van iemand die niet zelf het oordeel had verdiend.

Onkruid is een gevolg van de zonde van de mens. De gevolgen van Christus’ offer zijn geweldig en heerlijk!

Het dagboek bestellen?