Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Dinsdag 29 november

Werkelijk, Hij neemt de engelen niet aan, maar Hij neemt het nageslacht van Abraham aan.
Hebreeën 2 vers 16

Het is treffend te bedenken dat de Heere Jezus niet engelen te hulp is gekomen en Zich hún lot heeft aangetrokken, maar dat Hij naar ons mensen heeft omgezien. Allen die in Hem geloven, zijn de geestelijke kinderen van Abraham. Hen heeft Hij bevrijd.

Om ons te kunnen verlossen, werd Hij Zelf Mens. Want alleen een mens kon in orde brengen wat mensen aan chaos hadden gemaakt. Gods eeuwige Zoon was bereid Zich zó oneindig te vernederen dat Hij Mens werd zoals wij. Hoe had Hij anders kunnen sterven?

Hij verklaarde Zich bereid in de dood te gaan, en heeft Zijn woorden ook waargemaakt. Daardoor kon Hij ons die in angst voor de dood leefden, uit die vreselijke slavernij bevrijden.

Hij kon voor ons in de dood gaan, omdat Hij de dood Zelf niet verdiende. Hij was zonder zonde; en de dood is het loon van de zonde. Op het kruis heeft God Hem het loon over alle zonden uitbetaald die wíj hadden bedreven. Wat wij verdienden, droeg Hij: het oordeel van de heilige God. Daarvoor mogen we Hem prijzen!

Het dagboek bestellen?