Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Dinsdag 29 maart

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u.
1 Petrus 1 vers 3 en 4

Een man emigreerde naar Canada. Door hard werken verkreeg hij grote stukken land. Hij was geslaagd in het leven. Een oude vriend bezocht hem. Hij wilde indruk maken op zijn bezoeker en nam hem mee naar een heuvel. Hij wees naar het oosten en zei: ‘Zo ver je kunt zien, is het land van mij’. Daarna wees hij naar het westen en zei hetzelfde. Toen hij naar het zuiden wees en hetzelfde wilde zeggen, was zijn vriend hem voor. Hij wees met zijn vinger omhoog, naar de hemel en vroeg: ‘Heb je daar ook bezittingen?’ – Het sombere antwoord op de onverwachte vraag was: ‘Nee, niets’.

Z’n vriend kon hem er toen van vertellen dat hij op aarde geen vierkante meter grond bezat. Op zijn bankrekening stond geen noemenswaardig bedrag. Maar hij bezat een blijvende erfenis in de hemel door het geloof in de Zoon van God. Wie van hen was nu werkelijk rijk?

 

Het dagboek bestellen?