Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Dinsdag 27 september

De HEERE nu sloeg acht op Abel en op zijn offer, maar op Kaïn en op zijn offer sloeg Hij geen acht.
Genesis 4 vers 4 en 5

De twee zonen van Adam en Eva offerden. Waarom nam God alleen Abels offer aan? Abel offerde door het geloof een beter offer dan zijn oudere broer.

Kaïns offer bestond uit de vruchten van het land die hij als boer zelf had verbouwd. Maar tarwe of een korf vijgen kon geen onrecht uit zijn leven wegdoen. Kaïn hield geen rekening met Gods heilige eisen ten aanzien van de zonde. Hij vond dat God op grond van zijn inspanningen maar tevreden met hem moest zijn.

Abel geloofde God. Hij wist dat God zijn ouders na hun zonde met dierenvellen had bekleed. Dat dus dieren gedood moesten worden! Hij begreep dat een mens slechts op grond van de dood van een offer voor God kan bestaan. Daarom offerde hij dieren van zijn kudde. Daardoor beleed hij: ‘Vanwege mijn zonden moest ik eigenlijk sterven, maar dit dier sterft in mijn plaats; op grond hiervan zal God mij aannemen!’

Het offer van Abel verwijst naar Christus. Hij stierf aan het kruis voor zondaars zoals wij. Als we Zijn offer aannemen, kunnen we tot God naderen.

Het dagboek bestellen?