Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Dinsdag 23 augustus

Ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften.
1 Korinthe 15 vers 3 en 4

Het evangelie dat Paulus predikte en dat ieder redt die het in geloof aanneemt, is gefundeerd op drie feiten: op de dood van Christus, op Zijn begrafenis en op Zijn opstanding.

Hij stierf aan het kruis voor onze zonden, droeg het oordeel en betaalde onze schuld. Zijn begrafenis was de afdoende bevestiging dat aan Zijn leven op aarde een einde was gekomen. Door Zijn opstanding liet God ons weten dat Hij volkomen tevreden was gesteld door het offer van Zijn Zoon. Als de Heere Jezus niet de volle honderd procent had volbracht van wat gedaan moest worden, waren wij nog steeds verloren. Dat Zijn graf leeg is, dat God Hem uit de dood opwekte, is het grootste bewijs dat Hij het werk van Zijn Zoon heeft aangenomen. Christus heeft dus inderdaad álles volbracht!

God zij dank – wij hoeven niets meer te doen voor onze redding, dan alleen in het geloof aannemen wat Christus voor ons deed!

Het dagboek bestellen?