Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Maandag 22 augustus

Mozes koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben.
Hebreeën 11 vers 25

Een Brits gezin uit Aldershot haalde een maaltijd bij de McDonald’s. Thuis zaten ze te genieten, totdat het 6-jarige dochtertje Maddie bijna stikte in een kipnugget. Er bleek een wegwerpmondkapje in te zitten. Door het meebakken leek het wel blauwe kauwgom geworden te zijn.

Wat is werkelijk genieten? Mozes kreeg de rijkdommen van Egypte aangeboden. Als aangenomen zoon van de dochter van de farao werd het hem in de schoot geworpen. Maar hij wees het af. Mozes begreep maar al te goed: dit genot duurt niet lang, hooguit zolang ik op aarde leef. En dan?

Wie zich bij het volk van God voegt, maakt de goede keus. Je doet dan niet mee aan de ongerechtigheid in de wereld. Dat kan spot opleveren. Maar je bent voor de eeuwigheid gelukzalig. Wat telt nu zwaarder: een kort genot van de zonde of het hemelse geluk waaraan geen einde komt?

Als we de Heere Jezus Christus als Zaligmaker aannemen, wacht ons de hemel!

Het dagboek bestellen?