Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Dinsdag 22 maart

O, alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk.
Jesaja 55 vers 1

Aan alles hangt een prijskaartje. Niets is echt gratis. Alleen de zon gaat voor niets op. Wat gratis wordt aangeboden, is vaak als lokkertje bedoeld om klanten binnen de deur te krijgen. Ze betalen dan het gratis product uiteindelijk zelf.

De vorst van de wereld probeert mensen ook over te halen met ‘gratis’ dingen: allemaal pleziertjes. Het lijkt gratis, maar de prijs is hoog. Dat merk je pas als het te laat is. Zonde wordt betaald met een goed geweten. Je krijgt de zonde, maar je goed geweten ben je kwijt. En bevredigt de zonde nu echt? Wordt ons verlangen daardoor gestild? Natuurlijk niet!

Wie een dorstig hart heeft en een ziel die verlangt naar waar geluk, kan beter naar God luisteren. Hij roept ons allemaal toe tot Hem te komen. Bij Hem kunnen we zonder geld en zonder prijs kopen. Hij lest onze dorst naar blijvend geluk en vrede.

De koopprijs ís al betaald! God zond Zijn eigen Zoon, de Heere Jezus, om met Zijn eigen bloed te betalen. Op Golgotha volbracht Hij dat!

 

Het dagboek bestellen?