Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Woensdag 23 maart

Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.
Johannes 17 vers 3

In 1910 maakte de Duitse geleerde Paul Ehrlich als eerste de chemische stof salvarsan. Daarmee bestreed hij de ziekteverwekker syfilisspirocheet. Door zijn voor die tijd revolutionaire aanpak staat hij nu bekend als de vader van de chemotherapie. Die behandeling kan onmenselijk zwaar zijn, maar heeft toch al velen het leven gered.

God wil iedereen het eeuwige leven geven. Dat gaat natuurlijk verder dan alleen maar een eeuwig voortbestaan. Want íeder mens bestaat tot in eeuwigheid voort. Het is alleen de vraag: Hoe?

Leef je voort in de poel van vuur? Op die vreselijke plek die God voor de duivel en zijn demonen heeft gemaakt, maar waar ook alle mensen zullen belanden die zich tegen Hem keren? Daar waar duisternis en volslagen eenzaamheid heerst?

Of is de hemel je eindbestemming, de plaats van het volmaakte en oneindige geluk? Mag je daar zijn waar God en Zijn Christus worden gekend en geprezen? Daar kennen al de verlosten hun Schepper en God!

 

Het dagboek bestellen?