Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Dinsdag 21 juni

Het paste Hem, om Wie alle dingen zijn en door Wie alle dingen zijn, dat Hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen.
Hebreeën 2 vers 10

God heeft alles gemaakt; Hij staat aan het begin van de schepping. Alle dingen zijn ook om Hem gemaakt; Hij is het einddoel van de schepping. Hij schiep dus alles met het oog op Zijn eigen verheerlijking.

Deze God brengt vele mensen als Zijn kinderen tot heerlijkheid! Hij heeft de mensen niet gemaakt om ze daarna van Zich af te stoten. Zelfs toen ze tegen Hem in opstand kwamen, heeft Hij ze nooit behandeld alsof Hij niets met hen te maken wilde hebben. Integendeel! Zijn plan met de mensen heeft Hij nooit opgegeven.

Het is nog steeds Zijn wens om hen tot Zijn kinderen, tot Zijn zonen te maken. Om hen de heerlijkheid van de hemel binnen te leiden. Wie in de Heere Jezus gelooft, zal dat geluk ook ten deel vallen. In de hemel aangekomen, zullen we God danken en lofprijzen.

Om Zijn plannen met de mensen uit te voeren, was het wel nodig geworden dat Zijn Zoon veel lijden moest meemaken. Hij moest sterven aan het kruis. Dat vormt een extra reden voor ons om Hem en de Vader te eren!

 

Het dagboek bestellen?