Het Rechte Spoor – 2022 | Dinsdag 2 augustus

Kies voor u heden wie u zult dienen.
Jozua 24 vers 15

Een grote verhuurder van vakantiehuisjes onderzocht het: in driekwart van alle gevallen bepaalt de vrouw des huizes de vakantiebestemming. Hun mannen en kinderen mogen best zeggen wat zij het liefst zouden willen, maar moeder de vrouw beslist.

De keus waar we de eeuwigheid zullen doorbrengen, zal ieder mens zélf moeten maken. Ja, hij máákt die ook zelf! Want niet kiezen, is ook kiezen. Dat is alleen de verkeerde keus.

Omdat elk mens volgens Gods beoordeling een zondaar is en dus straf verdient, is ieder op weg naar de poel van vuur. Die eindbestemming is vreselijk: een kwelling waaraan nooit een einde komt.

God vraagt daarom ieder mens zijn keus te herzien. Om zijn bestemming te veranderen. Om voor Hem te kiezen, voor de hemel, voor de heerlijkheid. Dat is niet moeilijk. Daarvoor is het nodig voor God schuld te erkennen en te geloven: Jezus Christus stierf ook voor mijn zonden aan het kruis!

Wie dat doet, kiest voor God en voor de Heere Jezus. Hij kiest voor het leven en het geluk. Hij kiest het beste voor zichzelf. Dát is de goede keus!

Het dagboek bestellen?