Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Dinsdag 18 oktober

Onze hulp is in de Naam van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Psalm 124 vers 8

Als christenen leven we in een wereld vol gevaren. We komen er verzoekingen tegen: dingen die verkeerde begeerten in ons opwekken. We zijn omgeven van mensen die ons vijandig gezind zijn en ons geloof het liefst zouden verwoesten. Verder zijn er talloze dwaalleringen die welig tieren. Misschien hebben we te maken met ernstige ziekten of geldelijke nood.

In alle gevallen is de Naam van de HEERE een grote hulp!

Zijn almacht staat altijd voor ons klaar. Zijn wijsheid bestuurt alles. Zijn liefde is onbeperkt.

Hoe meer we de Heere Jezus leren kennen en hoe groter Hij voor ons wordt, des te meer verliest alles aan waarde wat de wereld biedt.

Als we ons nauwelijks met de Heere Jezus en Zijn heerlijkheid bezighouden, zijn we kwetsbaar voor aanvallen die van ons geloof een sprookje willen maken.

Het zingen van liederen die spreken over Hem en wat Hij heeft gedaan, is een grote hulp. Als we het zingen verleren, moeten we zo snel mogelijk ingrijpen.

Het dagboek bestellen?