Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Dinsdag 15 november

Toen zij alles volbracht hadden wat er over Hem geschreven was, namen zij Hem van het hout af en legden Hem in het graf. Maar God heeft Hem uit de doden opgewekt.
Handelingen 13 vers 29 en 30

De opstanding van de Heere Jezus is een belangrijke waarheid. Die hoort bij het fundament van het geloof. We hebben een levende Christus in Wie we geloofd hebben en Die we vertrouwen. Zijn opstanding bewijst minstens drie dingen:

– Christus is daardoor “met kracht bewezen te zijn de Zoon van God” (Romeinen 1 vers 4). Door in eigen kracht op te staan, bewees Hij dat Hij Gods Zoon was. Geen mens is daartoe immers in staat.

– Ten tweede maakt de opstanding de onmetelijke waarde van Zijn offer bekend: Hij werd “opgewekt om onze rechtvaardiging” (Romeinen 4 vers 25). Zo liet God zien dat door het sterven van Christus aan al Zijn heilige eisen is voldaan en dat door het kruis de zonde volledig is geoordeeld.

– Ten slotte is de opstanding voor alle mensen het bewijs dat Jezus Christus, de Zoon des mensen, op een dag de wereld, dus de hele mensheid, in gerechtigheid zal oordelen (Handelingen 17 vers 31).

Het dagboek bestellen?