Het Rechte Spoor – 2022 | Maandag 14 november

Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid.
Efeze 2 vers 1 en 2

Bangkok is de hoofdstad van Thailand. Toen het nieuwe vliegveld in gebruik werd genomen, vond er een hele reeks tegenslagen en mislukkingen plaats. Er stonden buiten twaalf afgodsbeelden, allemaal zes meter hoog. Boze tongen beweerden dat de directie en de regering bang waren voor de boze machten. Daarom werden de beelden verplaatst naar de vertrekhal. Daar konden de reizigers ze beter zien.

Wat kun je een medelijden hebben met mensen die zich van God afwenden! Ze komen in de macht van de boze – en dan ben je echt te beklagen.

Wij zijn in Gods hand. Wie in de Heere Jezus gelooft, is een kind van God geworden. We zijn niet meer in de macht van de boze. Voor hem hoeven we niet meer bang te zijn. Onze Vader beschermt ons. Niemand kan ons uit Zijn hand rukken. Gods kinderen hoeven voor niemand te vrezen, want hun Vader is de almachtige Schepper en God!

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage