Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Dinsdag 15 februari

Er was een man van wie de naam Zacheüs was, en hij was oppertollenaar en hij was rijk. en hij probeerde te zien wie Jezus was (…) Toen zei Jezus tegen hem: Heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen.
Lukas 19 vers 2, 3 en 9

Een tollenaar was een soort belastinginspecteur. In dit geval: in dienst van de Romeinse overheerser. Logisch dat Zacheüs bij zijn stadsgenoten niet een graag geziene man was! Er wordt iets bijzonder belangrijks van hem gezegd: hij wenste de Heere Jezus te zien! Dat verlangen was beslissend. Niet alleen voor het verloop van die dag waarop de Heiland Jericho binnentrok, maar ook voor de eeuwigheid.

Waarschijnlijk liepen heel wat mensen met een boog om Zacheüs heen, maar de Heere Jezus sprak hem aan. Hij wenste die dag in zijn huis door te brengen!

Wij kunnen ook in omstandigheden zijn dat mensen liever niets met ons te maken willen hebben. Ze kunnen ons met de nek aankijken. Soms denken we dat alleen maar, soms is het echt zo. We hebben een geweldige troost: zo handelt de Zaligmaker nóóit! Als we naar Hem verlangen, als we Hem wensen te zien en Hem willen leren kennen, zoekt Hij ons op. Zo vol van liefde is Hij!

 

Het dagboek bestellen?