Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Maandag 14 februari

Petrus herinnerde zich het woord van de Heere, hoe Hij tegen hem gezegd had: Voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u Mij driemaal verloochend hebben. en Petrus ging naar buiten en huilde bitter. 
Lukas 22 vers 61 en 62

Een kraaiende haan brengt een enorm geluid voort, tot wel 140 decibel. Dat is te vergelijken met met een straaljager op 300 meter hoogte. Die herrie kan blijvende gehoorschade opleveren, maar niet bij hanen en kippen. Die hebben in hun gehoorgang een soort vlezig kussentje. Daardoor komen geluiden minder hard binnen. En als een haan kraait, gooit hij z’n kop in de nek. Als hij dan z’n snavel opent, wordt de gehoorgang zelfs volledig afgesloten.

De haan kraaide de tweede keer zo hard dat Petrus het goed hoorde. Bij hem kwam dat heel hard binnen. Want plots besefte hij wat hij had gedaan: hij had zijn Meester verloochend! Dat greep hem enorm aan. Hij snikte het uit van verdriet.

Van spijt vervuld, boog hij zijn knieën en beleed zijn schuld. De Heere Jezus zocht hem na Zijn opstanding uit de dood op. Petrus erkende zijn zonde. Het werd uitgepraat. De onbesuisde discipel ontving volle vergeving – net als ieder die zijn zonden belijdt!

 

Het dagboek bestellen?