Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Dinsdag 13 september

Jezus antwoordde en zei tegen haar: Als u de gave van God kende, en wist Wie Hij is Die tegen u zegt: Geef Mij te drinken, u zou het Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water gegeven hebben.
Johannes 4 vers 10

Voor niets gaat de zon op. Je krijgt zelden iets zonder betaling. Wat weggegeven wordt, is meestal van weinig waarde.

Bij de God van hemel en aarde is dat totaal anders. Hij is de grote Gever. Hij geeft alles en verkoopt niets. Wat een verschil met de duivel, Zijn grote tegenstander! Want die geeft niets, maar neemt alles. Ja, hij berooft de mens ten slotte van alles wat hij heeft, zodat hij arm en berooid is.

Onze barmhartige God heeft in Zijn grote genade zelfs Zijn eigen Zoon gegeven, opdat mensen gered konden worden uit de macht van de duisternis. Wie in het geloof de Heere Jezus aanneemt als zijn Redder en Helper, ontvangt van God bovendien vrede met Hem, het eeuwige leven, blijdschap en blijvend geluk.

Hij wil ook u het ‘levende water’ geven, zodat u nooit meer dorst hebt. Het is voor Hem een bron van vreugde om de dorst van mensen naar dat ware geluk te lessen!

Het dagboek bestellen?