Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Dinsdag 12 juli

(…) en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen.
Kolosse 2 vers 14

De wet is door God aan Israël gegeven. Overmoedig verplichtte het volk zichzelf om die wet te houden. Er was niet veel tijd nodig om te laten zien dat geen mens daartoe in staat is. De wet die het leven aanbood aan ieder die hem houdt, bleek alleen maar de doodsstraf te kunnen eisen, omdat geen mens hem houden kán.

De wet is een vijand van de mens geworden. Níet, dat de wet fout is. De wet is goed – God heeft hem immers gegeven! –, maar de mens is fout. En daarom eist de wet onze dood.

Wat een genade is het dat God het oordeel van de wet hééft voltrokken: in de Heere Jezus. Hij onderging het vonnis dat de wet over u en mij uitsprak. Zó heeft God aan de eisen van de wet voldaan. Aan de wet is een einde gekomen. Hij heeft hem uitgewist en uit de weg geruimd. De eisen ervan zijn immers vervuld!

We mogen op de bodem van de genade staan. God heeft ons Zijn gunst bewezen, ons allen die hebben erkend dat we Christus nodig hebben!

 

Het dagboek bestellen?