Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Woensdag 13 juli

Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen.
Jesaja 43 vers 2

Een gaviaal is een soort krokodil. De dieren kunnen wel tot 4,5 meter lang worden. Dan wegen de monsters meer dan 900 kilogram. Het zijn zorgzame ouders. In het noorden van India schoot een fotograaf een prachtig plaatje. Een gaviaal wachtte geduldig tot wel honderd jongen op zijn rug waren geklauterd. Daarna staken ze veilig een brede rivier over.

Gods zorg is ontroerend! Hij is zo trouw. Nooit zal Hij één van de Zijnen in de steek laten.

Soms zijn de omstandigheden niet gemakkelijk. In Zijn wijsheid laat Hij ons op het juiste moment door beproevingen gaan. Het lijkt misschien soms dat de golven over ons heen slaan. Eén ding weten we zeker: Gods hand laat ons nooit los.

Hij heeft zo verschrikkelijk veel voor ons betaald! Om ons tot Zijn kinderen te maken, stond Hij Zijn enige Zoon af. We zijn zó kostbaar voor Hem dat Hij ons nooit prijs zal geven.

God houdt ons vast en zal ons veilig op de plaats van onze bestemming brengen: in de hemelse heerlijkheid!

 

Het dagboek bestellen?