Het Rechte Spoor – 2021 | Zondag 9 mei

Hij heeft Zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden.
Filippi 2 vers 7

Diep heeft de Heere Jezus Zich vernederd toen Hij op aarde kwam om aan het kruis voor ons te sterven. Hij ontledigde Zichzelf, Hij maakte Zichzelf tot niets!

Terwijl Hij schatrijk was, was Hij bereid ter wille van u en mij arm te worden. Hij hield zeker niet op God te zijn – dat kán eenvoudig niet! –, maar toen Hij als Mens op aarde leefde, was Zijn heerlijkheid voor de mensen die Hem omringden en geen geloof hadden, niet zichtbaar.

De Heere Jezus is de Schepper en de Onderhouder van het heelal. Maar toen Hij in Zijn schepping afdaalde, nam Hij hier zo’n nederige plaats in dat Hij van Zijn medemensen uiterlijk niet te onderscheiden was.

Vrijwillig werd Hij Knecht, ja, nam Hij de gestalte van een slaaf aan. Tot dan toe had Hij alleen maar bevolen, terwijl engelen Hem gehoorzaamden. Als de Knecht van God leerde Hij door ondervinding wat het is om te gehoorzamen. En Hij was volmaakt gehoorzaam! Hij was gekomen om te dienen en Zijn leven te geven tot een losprijs voor velen, en bovenal tot eer van God.