Het Rechte Spoor – 2021 | Zondag 6 juni

De tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden.
Johannes 4 vers 23

De Heere God eiste van Zijn volk Israël offers van geslachte dieren op het altaar. Het moesten dieren zijn zonder gebrek. Wat voor betekenis had dat?

Deze offers waren een voorafschaduwing van het volmaakte offer van Christus Die op een dag ter dood zou worden gebracht op het kruis. Hij was het Lam van God, van de hemel gezonden, door Wie het werk van de verlossing volbracht zou worden.

Zo zijn de gelovigen tot aanbidders gemaakt. Zij brengen geestelijke offers aan God de Vader. Door psalmen, door geestelijke liederen zingen zij tot de Vader, terwijl ze Hem voor alles danken. Zij spreken tot God over de volmaaktheid van Christus, de heerlijkheid van Zijn Persoon en de uitnemendheid van Zijn werk aan het kruis. Van hun zonden gewassen in Zijn bloed, door God aangenomen als Zijn kinderen, zijn zij ware aanbidders.

Het zijn geen offers van dieren meer die wij aan God offeren, maar we spreken tot Hem over Zijn geliefde Zoon, het volmaakte Offer.